Bylebyś czy byle byś

Jak się pisze?

Poprawnie

bylebyś

Niepoprawnie

byle byś

Poprawny jest zapis łączny: "bylebyś".

Przykłady:

Powiedziała, że może ci pomóc w przygotowaniach, bylebyś w ogóle chciał podejść do tego egzaminu.

Jeśli chcesz, możesz do mnie wpadać częściej. Bylebyś zawsze odpowiednio wcześniej zadzwonił.