Niewykorzystanych czy nie wykorzystanych

Jak się pisze?

Poprawnie

niewykorzystanych

Niepoprawnie

nie wykorzystanych

Poprawna forma to "niewykorzystanych" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Była na siebie zła z powodu kilku niewykorzystanych szans.

Pomimo niewykorzystanych podpowiedzi, na skutek pomyłki w jednym z pytań, Adrian odpadł z teleturnieju.