Leżeć czy lerzeć

Jak się pisze?

Poprawnie

leżeć

Niepoprawnie

lerzeć

Poprawna forma to "leżeć" zapisywane z użyciem litery "ż".

Przykłady:

Miałem ochotę przez cały dzień tylko leżeć i czytać książki.

Nie lubię bezczynnie leżeć i nic nie robić. To nie dla mnie.

Nie mogłem zbyt długo leżeć na nowej kanapie, ponieważ musiałem iść do pracy.