Potraktuj czy potraktój

Jak się pisze?

Poprawnie

potraktuj

Niepoprawnie

potraktój

Poprawna forma to "potraktuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Potraktuj to jak dobrą radę, a nie naganę.

To mój kuzyn. Potraktuj go z należytym szacunkiem.

Potraktuj to po prostu jako prezent. Nie chcę nic w zamian.