Niebędąca czy nie będąca

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

niebędąca

Niepoprawna pisownia

nie będąca

Poprawny jest zapis łączny: "niebędąca".

Przykłady:

Tym razem to kobieta niebędąca w związku. Może mu się uda.

To książka niebędąca poradnikiem, a dziełem bardziej fantastycznym.

O poradę mogła poprosić go nawet osoba niebędąca pracownikiem jego firmy.