Nadążam czy nadąrzam

Jak się pisze?

Poprawnie

nadążam

Niepoprawnie

nadąrzam

Poprawna forma to "nadążam" zapisywane z "ą" i "ż".

Przykłady:

Jakoś za nim nadążam, ale jest naprawdę bardzo szybki.

Trochę za szybko mówisz i już nie nadążam. Mógłbyś trochę zwolnić?