Niedojrzały czy nie dojrzały

Jak się pisze?

Poprawnie

niedojrzały, nie dojrzały

Niepoprawnie

Obie formy mogą być poprawne w zależności od znaczenia.

  • Niedojrzały - zaprzeczenie pochodzące od przymiotnika "dojrzały".
  • Nie dojrzały - zaprzeczenie pochodzące od czasownika "dojrzeć" w rodzaju niemęskoosobowym.

Dla lepszego zrozumienia różnic między tymi formami warto zapoznać się z poniższymi przykładami.

Przykłady:

Odnoszę wrażenie, że jego córki nadal nie dojrzały do tak odpowiedzialnej pracy.

Czy on jest jakiś niedojrzały? Naprawdę śmieszą go takie głupie żarty?