Powierzona czy powieżona

Jak się pisze?

Poprawnie

powierzona

Niepoprawnie

powieżona

Poprawna forma to "powierzona" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Dlaczego ta tajemnica została jej powierzona?

Realizacja tego projektu miała zostać powierzona innej firmie.