Dażę czy darzę

Jak się pisze?

Poprawnie

darzę

Niepoprawnie

dażę

Poprawna forma to "darzę" zapisywane z użyciem litery "ę".

Przykłady:

To naprawdę świetny sportowiec. Darzę go ogromnym szacunkiem.

Jest moim najlepszym przyjacielem. Darzę go wielkim zaufaniem.