Niewysłany czy nie wysłany

Jak się pisze?

Poprawnie

niewysłany

Niepoprawnie

nie wysłany

Poprawna forma to "niewysłany" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Niedawno znalazłem na strychu niewysłany list sprzed ponad dziesięciu lat.

Chyba rozłączyło mi internet, bo w folderze znalazłem ten e-mail jako niewysłany.