Niezainteresowany czy nie zainteresowany

Jak się pisze?

Poprawnie

niezainteresowany

Niepoprawnie

nie zainteresowany

Poprawny jest zapis łączny: "niezainteresowany".

Uwaga! Pisownia rozłączna może być poprawna w przypadkach jak np.: "był nie zainteresowany, a bardzo zainteresowany".

Przykłady:

Wydaje mi się, że jest zupełnie niezainteresowany naszą ofertą.

Chyba jesteś niezainteresowany, mam rację?