Pakuje czy pakóje

Jak się pisze?

Poprawnie

pakuje

Niepoprawnie

pakóje

Poprawna forma to "pakuje" zapisywane z końcówką "-uje".

Przykłady:

On nigdy nie pakuje się do szkoły, ponieważ zawsze ma w plecaku wszystkie książki i zeszyty.

Podobno Hubert właśnie pakuje prezent urodzinowy dla swojego brata.