Fragmentu czy fragmętu

Jak się pisze?

Poprawnie

fragmentu

Niepoprawnie

fragmętu

Poprawna forma to "fragmentu".

Przykłady:

Pani poprosiła nas o przeczytanie wskazanego fragmentu książki.

Mieliśmy opracować własne opowiadania na podstawie przedstawionego fragmentu tekstu.

Nie mogłem sobie przypomnieć pewnego fragmentu tej piosenki.