Ściszyć czy zciszyć

Jak się pisze?

Poprawnie

ściszyć

Niepoprawnie

zciszyć

Poprawna forma to "ściszyć" zapisywane z pierwszą literą "ś".

Przykłady:

Moglibyście trochę ściszyć tę muzykę?

Zapytałem ich, czy daliby radę odrobinę ściszyć te hałasy.