Potrzebował czy potszebował

Jak się pisze?

Poprawnie

potrzebował

Niepoprawnie

potszebował

Poprawna forma to "potrzebował" zapisywane z użyciem "rz".

Przykłady:

Wydaje mi się, że potrzebował w tamtych czasach pomocy, ale ze względu na swój honor zupełnie nie chciał jej przyjąć.

Myślę, że Kuba potrzebował takiego odpoczynku. Te wakacje dobrze mu zrobiły.