Nie skorzystam czy nieskorzystam

Jak się pisze?

Poprawnie

nie skorzystam

Niepoprawnie

nieskorzystam

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie skorzystam".

Przykłady:

Dziękuję, ale raczej nie skorzystam.

Nie skorzystam z tej toalety, jest strasznie brudna.

Myślę, że nie skorzystam z jego rady, ale cieszę się, że chciał mi pomóc.