Nie uwzględniono czy nieuwzględniono

Jak się pisze?

Poprawnie

nie uwzględniono

Niepoprawnie

nieuwzględniono

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie uwzględniono".

Przykłady:

Wydaje mi się, że tych wydatków nie uwzględniono w pierwotnym planie.

Przy planowaniu terminu chyba nie uwzględniono tak złych warunków pogodowych.