Nie spodziewałam czy niespodziewałam

Jak się pisze?

Poprawnie

nie spodziewałam

Niepoprawnie

niespodziewałam

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie spodziewałam".

Przykłady:

Zupełnie nie spodziewałam się takiego obrotu spraw.

Nie spodziewałam się, że Tomek przyjdzie aż tak szybko.

Raczej nie spodziewałam się dziś jego wizyty. Bardzo mnie zaskoczył.