Niedowierza czy nie dowierza

Jak się pisze?

Poprawnie

nie dowierza

Niepoprawnie

niedowierza

Poprawna jest forma rozłączna: "nie dowierza".

Przykłady:

Franek chyba nadal nie dowierza w to, co się stało.

Wciąż nie dowierza, że naprawdę to wygrał.

Jest tak podekscytowany, że nadal w to nie dowierza.