Nie posiada czy nieposiada

Jak się pisze?

Poprawnie

nie posiada

Niepoprawnie

nieposiada

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie posiada".

Przykłady:

Niestety, ale ten telefon nie posiada aparatu.

Okazało się, że kierujący pojazdem nie posiada prawa jazdy.

Ludwik nie posiada własnego samochodu.