Nie widać czy niewidać

Jak się pisze?

Poprawnie

nie widać

Niepoprawnie

niewidać

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie widać".

Przykłady:

Niestety nie widać za bardzo postępów.

Nic nie widać przez te szyby, powinniśmy je w końcu umyć.

Na dworze jest gęsta mgła, przez co prawie nic nie widać.