Nie potrafi czy niepotrafi

Jak się pisze?

Poprawnie

nie potrafi

Niepoprawnie

niepotrafi

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie potrafi".

Przykłady:

Adrian nadal nie potrafi pogodzić się z przegraną.

Niestety, ale mój brat nie potrafi grać na pianinie.

Odnoszę wrażenie, że on nie potrafi pracować w grupie.