Nie otrzymała czy nieotrzymała

Jak się pisze?

Poprawnie

nie otrzymała

Niepoprawnie

nieotrzymała

Poprawna forma to "nie otrzymała" zapisywane osobno.

Przykłady:

Podobno Ania nadal nie otrzymała stosownego potwierdzenia.

Nie otrzymała pani ode mnie wiadomości?

Mówiła, że nie otrzymała od nich kolejnej szansy.