Nie wiedziała czy niewiedziała

Jak się pisze?

Poprawnie

nie wiedziała

Niepoprawnie

niewiedziała

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie wiedziała".

Przykłady:

Ania nie wiedziała niczego na temat nachodzących zmian.

Okazało się, że moja żona o tym nie wiedziała.

Karolina nie wiedziała, że mamy dzisiaj pisać sprawdzian.