Nie patrząc czy niepatrząc

Jak się pisze?

Poprawnie

nie patrząc

Niepoprawnie

niepatrząc

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie patrząc".

Przykłady:

Potrafił bardzo szybko pisać, nawet nie patrząc na klawiaturę.

Staram się iść przez życie nie patrząc za bardzo wstecz.

Wywrócił się, ponieważ szedł nie patrząc przed siebie.