Nie reaguje czy niereaguje

Jak się pisze?

Poprawnie

nie reaguje

Niepoprawnie

niereaguje

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie reaguje".

Przykłady:

Mój pies w ogóle nie reaguje na to, co do niego mówię.

Kamil nie reaguje na polecenia nauczyciela.

Niestety, ten ekran już w ogóle nie reaguje na dotyk.