Nie pozwala czy niepozwala

Jak się pisze?

Poprawnie

nie pozwala

Niepoprawnie

niepozwala

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie pozwala".

Przykłady:

Moja żona nie pozwala mi się spotykać z tymi znajomymi.

Ich mama nie pozwala im grać na komputerze w inne dni niż sobota.

Niestety, ale pani nie pozwala nam już poprawiać tego sprawdzianu, bo minął termin.