Nie spełnia czy niespełnia

Jak się pisze?

Poprawnie

nie spełnia

Niepoprawnie

niespełnia

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie spełnia".

Przykłady:

Niestety, ale ten produkt nie spełnia naszych oczekiwań.

Okazało się, że ich projekt nie spełnia wymagań technicznych.

Jej marzenie, póki co nadal się nie spełnia.