Nie wiedzieć czy niewiedzieć

Jak się pisze?

Poprawnie

nie wiedzieć

Niepoprawnie

niewiedzieć

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie wiedzieć".

Przykłady:

Nie wiedzieć czemu, kompletnie mi się to nie udawało.

W tamtych czasach chyba wolałby tego w ogóle nie wiedzieć.

Jak mogłeś nie wiedzieć, że nie jem marchewki?