Nie dam czy niedam

Jak się pisze?

Poprawnie

nie dam

Niepoprawnie

niedam

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie dam".

Przykłady:

Wydaje mi się, że nie dam rady tego wygrać.

Przepraszam, ale nie dam rady już więcej zjeść.

Na pewno nie dam mu niczego za darmo. Nigdy nie był dla mnie miły.