Niezabrakło czy nie zabrakło

Jak się pisze?

Poprawnie

nie zabrakło

Niepoprawnie

niezabrakło

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie zabrakło".

Przykłady:

Na szczęście nie zabrakło nam czasu i zdążyliśmy to zrobić.

Mojemu bratu nie zabrakło dobrych pomysłów i wymyślił dość ciekawe rozwiązanie.

Myślę, że jemu nigdy niczego nie zabrakło. Zawsze miał wszystkiego pod dostatkiem.