Niedopuszczając czy nie dopuszczając

Jak się pisze?

Poprawnie

nie dopuszczając

Niepoprawnie

niedopuszczając

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie dopuszczając".

Przykłady:

Nie dopuszczając go do egzaminu, zmotywował go do dalszej nauki.

Głosił niesamowicie długi monolog, nie dopuszczając nikogo do głosu.

Powinien wykonywać swoją pracę, nie dopuszczając do takich awarii.