Niemogąc czy nie mogąc

Jak się pisze?

Poprawnie

nie mogąc

Niepoprawnie

niemogąc

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie mogąc".

Przykłady:

Zdenerwował się, nie mogąc rano wstać z łóżka.

Wstał od stołu, nie mogąc już więcej zjeść.

Nie mogąc już dłużej słuchać tej muzyki, przyszedł do jego pokoju i wyłączył głośniki.