Nie znał czy nieznał

Jak się pisze?

Poprawnie

nie znał

Niepoprawnie

nieznał

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie znał".

Przykłady:

Podobno Janek nawet go nie znał.

Mój brat nie znał się na takich rzeczach, ale i tak udało mu się to naprawić.

Turysta nie znał języka hiszpańskiego, ale starał się rozmawiać z ludźmi po angielsku.