Nie zgadzam czy niezgadzam

Jak się pisze?

Poprawnie

nie zgadzam

Niepoprawnie

niezgadzam

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie zgadzam".

Przykłady:

Nie zgadzam się, według mnie to beznadziejny pomysł.

Nie zgadzam się na to, żebyś odzywał się do mnie w taki sposób.

Wybacz, ale tym razem zupełnie się z tobą nie zgadzam. Mam odmienne zdanie.