Krutko czy krótko

Jak się pisze?

Poprawnie

krótko

Niepoprawnie

krutko

Poprawna forma to "krótko" zapisywane z "ó".

Przykłady:

Gość jedynie krótko się uśmiechnął i wyszedł z lokalu.

Krótko tam pracowałem, chyba nie więcej niż dwa miesiące.

Nie rozmawialiśmy na ten temat, dość krótko się widzieliśmy.