Do póki czy dopóki

Jak się pisze?

Poprawnie

dopóki

Niepoprawnie

do póki

Poprawny jest zapis łączny: "dopóki".

Przykłady:

Będziemy wspierali go, dopóki tylko będzie chciał się dalej uczyć i rozwijać.

Myślę, że nie zostanie zbyt dobrym piłkarzem, dopóki wyraźnie nie poprawi swojej kondycji.