Zamaluj czy zamalój

Jak się pisze?

Poprawnie

zamaluj

Niepoprawnie

zamalój

Poprawna forma to "zamaluj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Zamaluj to białą farbą.

Uważaj, nie zamaluj przypadkiem tych linii.

Zamaluj to jak najszybciej. To nie może tak wyglądać.