Absorbująca czy absorbujonca

Jak się pisze?

Poprawnie

absorbująca

Niepoprawnie

absorbujonca

Poprawna forma to "absorbująca" zapisywane z "ą".

Znaczenie "absorbująca":

  • Zajmująca czas, pochłaniająca wiele uwagi.
  • Wiążąca chemicznie.

Przykłady:

Moja psina jest bardzo absorbująca. Mam wrażenie, że cały czas chce się bawić.

Przydałaby się jakaś substancja absorbująca wilgoć.