Z nim czy znim

Jak się pisze?

Poprawnie

z nim

Niepoprawnie

znim

Poprawny jest zapis rozłączny: "z nim".

Przykłady:

Słyszałem o tym wypadku, wszystko z nim w porządku?

Chyba nie chciałbym robić z nim tego projektu, już wolałbym zabrać się za to samemu.

Mam zamiar zapisać się z nim do lokalnej drużyny koszykarskiej.