Nie miałem czy niemialem

Jak się pisze?

Poprawnie

nie miałem, niemiałem

Niepoprawnie

-

W wielu przypadkach poprawną formą jest "nie miałem" zapisywane rozdzielnie, jednak warto mieć na uwadze, że zapis łączny "niemiałem" jako forma wyrazu niemieć (stawać się niemym) również może być poprawny.

Przykłady:

Daj spokój, nie miałem z nim najmniejszych szans.

Nie miałem planów na tamten wieczór, więc zgodziłem się pójść z nimi do kina.