Wyprzedane czy wypszedane

Jak się pisze?

Poprawnie

wyprzedane

Niepoprawnie

wypszedane

Poprawna forma to "wyprzedane" zapisywane z użyciem "rz".

Przykłady:

Obawiam się, że wszystkie produkty objęte promocją zostały już wyprzedane.

Okazało się, że buty, które chciałem kupić, są wyprzedane.