Niedoszacowanie czy nie doszacowanie

Jak się pisze?

Poprawnie

niedoszacowanie

Niepoprawnie

nie doszacowanie

Poprawna forma to "niedoszacowanie" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Przepraszam za to niedoszacowanie. Faktycznie było ich więcej.

Z czego wynikło tak ogromne niedoszacowanie?