Niekorzystający czy nie korzystający

Jak się pisze?

Poprawnie

niekorzystający

Niepoprawnie

nie korzystający

Poprawna forma to "niekorzystający" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Niektórzy goście niekorzystający z tłumaczenia mieli drobne problemy ze zrozumieniem prelegenta.

Klienci niekorzystający z tej usługi mogą trochę dzięki temu oszczędzić.