Informuję czy informuje

Jak się pisze?

Poprawnie

informuję, informuje

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • (ja) informuję
  • (on, ona, ono) informuje

Przykłady:

Informuję, że udało nam się zrealizować cały plan.

Jego szef co miesiąc informuje pracowników o tym jak dobrze się spisali.