Profili czy profilów

Jak się pisze?

Poprawnie

profili, profilów

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne.

Przykłady:

Nie znalazłem ich profili na żadnych platformach społecznościowych.

Nowa aktualizacja serwisu dała użytkownikom jeszcze większe możliwości personalizacji ich profilów.