Tworząc czy twożąc

Jak się pisze?

Poprawnie

tworząc

Niepoprawnie

twożąc

Poprawna forma to "tworząc" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Tworząc wspólny projekt bawili się naprawdę doskonale.

Tworząc nową stronę zwracaliśmy uwagę na sugestie użytkowników.

Dziwiłem się, że są w stanie utrzymać tak dobrą jakość tworząc tak wiele piosenek.