Komentuje czy komentuję

Jak się pisze?

Poprawnie

komentuje, komentuję

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • (ja) komentuję
  • (on, ona, ono) komentuje

Przykłady:

Dlaczego komentuje Pan mój wygląd?

Nie komentuję ich gry, bo nie mam już na to sił.