Weryfikację czy weryfikacje

Jak się pisze?

Poprawnie

weryfikację, weryfikacje

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • Weryfikację — biernik (kogo? co?) liczby pojedynczej od "weryfikacja".
  • Weryfikacje — mianownik (kto? co?), biernik (kogo? co?) oraz wołacz (hej!) liczby mnogiej od "weryfikacja"

Przykłady:

Pierw poproszono mnie o kilka minut na weryfikację mojej tożsamości.

Produkowany przez nich asortyment musiał przechodzić przez różne weryfikacje i kontrole jakości.