W skład czy wskład

Jak się pisze?

Poprawnie

w skład

Niepoprawnie

wskład

Poprawny jest zapis rozłączny: "w skład".

Przykłady:

W skład dzisiejszego przedstawienia wchodzi krótki koncert mojego ulubionego artysty.

W skład tej potrawy wchodzi dość sporo cukru, dlatego nie mam zamiaru jej jeść.

W skład ich zespołu wchodzi czterech członków i dwóch rezerwowych.